کاشت فوری ایمپلنت، به روشی موفق برای جایگزینی دندان های از دست رفته تبدیل شده است. به طور سنتی، پس از کشیدن دندان یا دندان های از دست رفته، پزشکان چهار تا شش ماه قبل از کاشت ایمپلنت منتظر می ماندند تا استخوان فک التیام یابد. با این حال، تحلیل استخوان پس از کشیدن دندان می تواند نتایج بافت سخت و نرم و موقعیت مطلوب ایمپلنت را به خطر بیندازد. این رویکرد درمان را طولانی می کند و عوارض جراحی را افزایش می دهد. بیمار باید در طول دوره بهبودی از دندان مصنوعی استفاده کند.


در دهه های اخیر، بهبود درک بیولوژیکی و بیومکانیکی دندانپزشکی، روش ایمپلنت در اصفهان را با قرار دادن فوری ایمپلنت و بارگذاری عملکرد فوری و نتایج قابل پیش بینی ، متحول کرده است. همچنین جراحی دوم و همچنین نیاز به جراحی فلپ باز و پیوند احتمالی بافت سخت و نرم را برطرف می کند. علاوه بر این مزایا، قرار دادن فوری ایمپلنت و آماده سازی موقت در بیماران نیمه بی دندان (به ویژه در ناحیه قدامی) مزایای زیبایی، عملکردی و روانی را به همراه دارد. قرار دادن فوری ایمپلنت در برخی از بیماران، پتانسیل تغییر فوری کیفیت زندگی بیمار را دارد. 

حتما این مقاله را بخوانید: عصب کشی دندان در اصفهاناگرچه مفهوم جایگذاری فوری برای اولین بار توسط شولت و هایمک در سال 1976 ارائه شد، Lazzara اولین کسی بود که در سال 1989 کاشت فوری ایمپلنت در اصفهان را در انسان گزارش داد.


قرار دادن فوری ایمپلنت در استخوان آلوئولار 

 قرار دادن فوری ایمپلنت در استخوان آلوئولی مناسب (مثلاً حفره های استخراج) معمولاً با فضاهای نیمه بی دندانی همراه است که در آن ارتفاع استخوان کافی، حجم بافت نرم خوب و فضای پروتز کافی وجود دارد. هدف جایگزینی دندان یا دندان های از دست رفته برای ارتباط راحت تر با دندان های طرف مقابل و استفاده از بافت سخت و نرم موجود برای ترمیم و زیبایی است. با این حال، همه محل های استخراج برای کاشت فوری ایمپلنت در بیماران نیمه بی دندان مناسب نیستند. بر اساس وجود یا عدم وجود بافت سخت و نرم باکال در سه نوع طبقه بندی شده اند:


.1 صفحه باکال کافی استخوان، همراه با بافت نرم کافی و بدون فرورفتگی 


.2 عدم وجود صفحه باکال کافی استخوان، اما بافت نرم کافی و بدون فرورفتگی 


.3 عدم وجود صفحه باکال کافی استخوان و عدم وجود بافت نرم کافی، اما وجود فرورفتگی


در طبقه بندی بالا، فقط گروه نوع 1 باید برای قرار دادن فوری ایمپلنت در نظر گرفته شوند.  گروه نوع 2 و 3 به روش‌های بازسازی شامل بافت‌های سخت و نرم نیاز دارند که باید در یک رویکرد انجام شود. بنابراین برای قرار دادن ایمپلنت فوری مناسب نیستند. همچنین هشدار داده شده است که گروه نوع 2 ممکن است  به دلیل وجود بافت نرم کافی، توسط یک پزشک بی‌تجربه به‌عنوان مورد مطلوب تشخیص داده ‌شود، اما صفحه باکال ناکافی استخوان منجر به قرار دادن ایمپلنت در اصفهان فوق‌العاده آپیکال و نارسایی زیبایی فاجعه‌بار می‌شود.


حتما این مقاله را بخوانید: روکش دندان در اصفهان

کاشت ایمپلنت فوری 


اگرچه ایمپلنت های فوری اغلب همراه با عملکرد فوری توصیف می شوند. باید از استفاده بی رویه از عملکرد فوری اجتناب شود. برای ایمپلنت های تکی در قدامی فک بالا، که یکی از محبوب ترین مناطق برای کاشت فوری است. با استفاده از این روش، می توان تمام مزایای بیولوژیکی ایمپلنت فوری را با استفاده از یک تکیه گاه درمانی سفارشی به دست آورد. 


برای ایمپلنت‌های فوری که در دندان انتهایی قرار می‌گیرند، جایی که ایمپلنت بیشتر در استخوان بازال قرار می‌گیرد، نتایج مطلوب گزارش شده است. همچنین دستیابی به ثبات اولیه ضروری است، و زمانی که یکی یا تعداد بیشتری از ایمپلنت‌هایی که بلافاصله قرار داده می‌شوند، به ثبات اولیه کافی نرسند (مخصوصاً با ایمپلنت‌های دیستال)، عملکرد آن ناامن است. 


تنش‌های نامطلوب و قرارگیری خارج از محور، منجر به میکروموشن و متعاقب آن کپسوله‌سازی فیبری می‌شود که منجر به شکست زودهنگام ایمپلنت می‌شود. در چنین مواقعی، توصیه می‌شود که دندان مصنوعی فوری تهیه شود.
قرار دادن ایمپلنت فوری در استخوان بازال 


قرار دادن ایمپلنت فوری در استخوان بازال، معمولاً با بیمارانی با دندان های انتهایی همراه است که در آن حجم بافت سخت و نرم ناکافی است. هدف این است که همه دندان ها را با اوردنچر یا یک پروتز ثابت با پایه ایمپلنت با قوس کامل جایگزین کنیم. بنابراین پروتز، کاهش حجم بافت سخت و نرم لثه را جبران می کند. با این حال مقداری یا تمام استخوان آلوئول مناسب لازم است. این نه تنها استحکام کافی را برای اجزای بیومتریال و پروتز فراهم می کند، بلکه فضای کافی برای پروتز لثه و نمایه ظاهری زیبایی را نیز فراهم می کند. از نظر بیولوژیکی، این منجر به قرار دادن ایمپلنت های بیشتر در استخوان پایه می شود. 


کاشت ایمپلنت فوری در ناحیه قدامی 


دستیابی به زیبایی دندان و لثه یک هدف اصلی در ناحیه قدامی است و برخی از عوامل بر موفقیت زیبایی کاشت فوری ایمپلنت در اصفهان و آماده سازی آن تأثیر می گذارند. این عوامل شامل عوامل داخلی (وابسته به بیمار) مانند لثه است، رابطه بین بافت نرم و سخت و موقعیت ریشه ساژیتال در استخوان آلوئول. عوامل بیرونی (وابسته به پزشک) شامل موقعیت و زاویه سه بعدی ایمپلنت، کانتور اباتمنت و ترمیم موقت است.


علاوه بر این، قطر، طول، ماکرو هندسه و ریزهندسه ایمپلنت مهم هستند. شواهد علمی از قرار دادن ایمپلنت فوری در ناحیه قدامی فک بالا حمایت می کنند. بیمار دارای صفحه باکال دست نخورده، عدم وجود عفونت حاد در محل استخراج و در دسترس بودن استخوان آپیکال و کامی مورد مناسبی برای ایجاد ثبات اولیه است. 


کاشت ایمپلنت فوری در ناحیه خلفی


 کاشت ایمپلنت فوری در ناحیه خلفی، روشی نسبتاً جدید است و موفقیت هایی برای آن گزارش شده است. همچنین باید از سه جنبه مورد توجه قرار گیرد:


دندانهای خلفی فک بالا در مقابل دندانهای خلفی فک پایین 


دندان های خلفی تک ریشه در مقابل دندان های خلفی چند ریشه


  پرمولرها در مقابل مولرها

حتما این مقاله را بخوانید: دندانپزشکی اطفال و کودکان در اصفهان هر یک از این متغیرها می توانند بر نتایج بقای ایمپلنت تأثیر بگذارند. اگر نوک سوکت در مجاورت عصب آلوئولار تحتانی قرار داشته باشد (به طور بالقوه اجازه نمی دهد که آماده سازی استخوان آپیکال از ثبات اولیه پشتیبانی کند)، قرار دادن فوری ایمپلنت در ناحیه خلفی فک پایین ممکن است یک چالش باشد. علاوه بر این، وجود هر گونه تقعر زبانی در ناحیه آپیکال ممکن است خطر بالایی برای سوراخ شدن صفحه زبانی ایجاد کند.


شواهد علمی و منطق کافی برای حمایت از ایمپلنت های فوری در ناحیه قدامی که دارای بافت های سخت و نرم است، وجود دارد. برای استفاده از این ایمپلنت ها باید با دقت تصمیم گرفته شود. هنگامی که بارگذاری فوری امکان پذیر نیست، باید از یک تکیه گاه درمانی استفاده شود. شواهد علمی، همچنین از قرار دادن فوری ایمپلنت با پروتزهای ثابت تمام قوس پشتیبانی می کند، اما شواهد محدودی برای قراردادن ایمپلنت فوری با اوردنچر وجود دارد. 

منبع: کلینیک دندانپزشکی مدائن